• Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı
• Acente: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
• Co-Loader: Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
• Forwarder: Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
• Bill Of Lading (B/L): Denizyolu konşimentosu
• Master B/L: Ana konşimento
• House B/L: Ara konşimento
• Bulk Yükleme: Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme
• Broker: Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu

Yükleme Boşaltma Terimleri
• Free In (FI): Limandaki yükleme masrafı
• Free Out (FO): Limandaki boşaltma masrafı
• Liner In (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması
• Liner Out (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
• Stuffing: İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
• Unstuffing: Konteynerin içini boşaltma

Liman Terimleri
• Storage Limanda depolama / ardiye
• Demuraj Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
• Free Time Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
• THC (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
• Geçici Kabul Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

Navlun Terimleri
• CAF : (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi
• BAF: (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
• War Risk Surcharge (WRS): Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
• High Cube Surcharge: High Cube konteyner için alınan ilave ücret
• IMCO Charge: Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret
• BEAM : Tam genişlik – bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.
• BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR: Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.
• CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR: İngiltere yüklemelerinde kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.
• CLEAN ON BOARD: Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir.
• DEADWEIGHT CAPACITY: Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.
• ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL: Tahmini varış zamanı.
• ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING: Tahmini yanaşma zamanı.
• FILO / FREE IN – LINER OUT: Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.
• FIFO / FREE IN – FREE OUT: Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.
• FIOS / FREE IN AND OUT STOW: İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.
• FCL / FULL CONTAINER LOADED: Tek yükleyici / alıcı.
• FCL / FCL: Tek yükleyici / alıcı.
• FCL / LCL: Tek yükleyici, birden fazla alıcı.
• IMDG Code : Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.
• LENGHTOVERALL : Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.
• LINER TERMS: Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.
• LINER IN: Yükleme masrafları donatana aittir.
• LINER OUT: Boşaltma masrafları donatana aittir.
• L / C NO: Akreditif numarası.
• LINER SERVICE : Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.
• LINER B/L: Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.
• LILO / LINER IN – LINER OUT // LINER TERMS: Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.
• LIFO / LINER IN – FREE OUT: Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.
• LCL / LESS CONTAINER LOADED: Birden fazla yükleyici / alıcı.
• LCL / FCL: Birden fazla yükleyici / tek alıcı.
• LCL / LCL: Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı
• ON BEHALF OF: Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.
• PRE CARRIAGE: Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma ücreti.
• PRIMAJ: İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur olarak değişecektir.
• PLACE OF RECEIPT: Yükün ilk yüklendiği yer.
• PLACE OF DELIVERY: Yükün en son boşaltıldığı yer.
• PORT OF LOADING: Yükün yüklendiği liman.
• PORT OF DISCHARGE: Yükün son boşaltıldığı liman.
• SEA FREIGHT: Deniz navlunu.
• SHIPPER’S OWNED CONTAINER: Yükleyicinin kendi konteyneridir.
• SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT: Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.
• THC / TERMINAL HANDLING CHARGE: Limandaki konteyner elleçleme ücreti.