Incoterms; ICC – International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası) tarafından düzenlenen, eşyanın taşınması ile teslimi aşamalarında, sorumluluklar ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. Incoterms maddeleri İngilizce tanımların baş harflerinden oluşan kısaltmalarla ifade edilir.
İlk defa 1936’da yayınlanan Incoterms, değişen koşullara bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 yıllarında revize edilmiştir. Güncel kullanılmakta olan Incoterms 2010 versiyonu, 01 Ocak 2011’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ve belgelerde belirtilmesi şartıyla bütün versiyonlar kullanılabilir. Kurallar hukuki açıdan ihtiyari nitelik taşır.
Sözleşme ve belgelerde Incoterms versiyonu ile birlikte yükleme yeri belirtilmelidir.
Incoterms 2010 versiyonu ile 2000 arasındaki 3 önemli değişiklik;
Karayolu Taşımalarında :

• E (EXW,
• F (FOB, FCA, FAS,
• C (CFR, CIF, CPT, CIP),
• D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) olan gruplama;

- Tüm taşıma biçimlerine ilişkin kurallar (EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP)
- Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ) olarak yeniden düzenlenmiş,

• DAF, DES, DDU yerine DAP, DEQ yerine DAT oluşturulmuş,
• 2000 versiyonunda FOB, CFR, CF teslim şekillerinde eşyanın geminin küpeştesini geçmemiş olması şartı, 2010 versiyonunda eşyanın gemiye doğru biçimde yüklenmiş olması şartı getirilmiştir.